Новини, Политика|26.10.2017 12:21

Мария Пенева председателства Областния съвет по условия на труд

снимка: Областна администрация – Габрово

Информация за контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“ – Габрово през третото тримесечие на 2017г., във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, беше представена на членовете на Областния съвет по условия на труд, които заседаваха под председателството на заместник – областния управител Мария Пенева.

280 са извършените проверки за отчетния период, а проверените предприятия са 276, като най-голям процент са с до 9 работещи – 183 предприятия или 66%.

„С цел разширяване на инспекционната дейност Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище Габрово, се стреми към увеличаване на обхвата на контрол. През третото тримесечие на 2017 г. за първи път са проверени 78 предприятия, което е 28% от проверените през периода предприятия.“ – се казва в информацията, представена от директора Катя Колева.

Констатирани са общо 1146 нарушения, от които по здравословни и безопасни условия на труд са 668, а по трудови правоотношения – 478.

Запазва се тенденцията от последните години, най-голям процент от констатираните нарушения, да се отнасят до вътрешно фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 63% от установените нарушения.

Те се отнасят до оценката на риска, провеждането и документирането на инструктажите, дейността на длъжностните лица по безопасни и здравословни условия на труд, периодични прегледи и ремонти на машини и съоръжения, обозначаване на опасностите със знаци и сигнали и др.

През третото тримесечие на 2017г. са извършени 25 проверки на строителни обекти в област Габрово. При тези проверки са констатирани общо 162 нарушения.

Данните, установени при контролната дейност на Дирекция „Инспекция по труда“, със седалище Габрово, през третото тримесечие на 2017г., показват, че изпълнението на основните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд от предприятията в област Габрово е сравнително добро – 66 % за нашата област при средно за страната 52%.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар