Икономика, Новини|28.07.2017 10:24

Карнобат черпи опит от Габрово в енергийната ефективност

снимка: Община Габрово

Опитът на Община Габрово в енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници беше показан на представители от общинската администрация в Карнобат. Новината съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово.

Посещението на 14-членната делегация, водена от кмета Георги Димитров, бе свързано с подобряване на административния капацитет за подготовка и изпълнение на проекти за енергийна ефективност в периферните райони.

снимка: Община Габрово

Кметът Таня Христова и общинските експерти представиха местната политика и приоритетите в устойчивото енергийно развитие. Град Габрово бе избран заради успешно реализираните проекти и традициите в енергийната ефективност.

Участниците се запознаха с енергоспестяващите мерки в образователната, социалната, спортната и културната инфраструктура, въведени през последните девет години в Габрово основно с европейски средства.

снимка: Община Габрово

Сред дискутираните въпроси бяха процедурите за осигуряване на качество при обновяване на сградния фонд, използване на иновативни фасадни материали за постигане на висок клас на енергийна ефективност на сградите, енергиен мениджмънт, обновяване на уличното осветление, провеждане на обществените поръчки и други.

Интерес предизвикаха практиките на Община Габрово във връзка с дейностите по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни /зелени/ обществени поръчки.

снимка: Община Габрово

В рамките на семинара се състоя посещение на обекти с приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт – детска градина „Слънце“ – първата сертифицирана пасивна обществена сграда в България, залата за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“, центъра за настаняване от семеен тип в кв. „Трендафил“, завършени и в процес на саниране жилищни блокове.

снимка: Община Габрово

Гостите видяха отблизо и административната сграда на бившия Научно-технически съюз, която е първата държавна сграда с поставени вертикални фотоволтаици по проект на Областната администрация.

снимка: Община Габрово

По време на тридневния си престой в Габрово експертите от Община Карнобат посетиха Регионалното депо за неопасни отпадъци и проведоха срещи със студенти и академичното ръководство на Техническия университет.

снимка: Община Габрово

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар