Новини|13.07.2017 15:03

Проверяват изсичането на горите в Габровско

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Директорът на Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП) инж. Цветелин Миланов разпореди пълна комплексна проверка да бъде извършена във вододайните зони на Габрово и Севлиево, по повод публикация за незаконни сечи там.

Поредната проверка в упоменатите територии ще бъде извършена на терен и по документи, от специално назначена 7-членна комисия. Председател на екипа от проверяващи експерти е зам. директорът на СЦДП инж. Тодор Бонев.

Предмет на проверката е дисциплината на ползване на дървесина във вододайните зони, находящи се в държавни горски територии в обхвата на СЦДП.

Ще бъдат проверявани всички предвидени и изведени сечища – вид сеч, интензитет, количество дървесина и площ.

Ще се извърши обстойна проверка на терен на всички действащи и освидетелствани сечища от 2017 г. Ще се инспектира и състоянието на горските пътища.

Крайният срок за извършване на проверката е 28 юли т.г., а всички констатации на комисията ще бъдат обективирани в протокол.

В Северноцентралното държавно предприятие няма постъпили жалби или сигнали за нарушения.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

1 Коментар

Напиши коментар