Новини|03.05.2017 9:59

Делото срещу габровския ТЕЦ тръгна

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

На 2 май т.г. се проведе открито заседание по търговското дело, образувано по искова молба на Община Габрово, ОУ „Райчо Каролев”, ДГ „Слънце” и „Дом на хумора и сатирата” – Габрово срещу „Топлофикация Габрово” ЕАД.

Ищците са предявили колективни искове за установяване по отношение на всички абонати на ответното дружество, че през периода от 1 ноември 2016 г. до момента на сезиране на съда, същото не изпълнява законово вменени му задължения, като системно не доставя или доставя некачествена услуга на своите абонати, нарушавайки Закона за енергетиката и утвърдените с Решение на КЕВР и прилагани от дружеството Общи условия.

Ищците настояват да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по реално начисляване на неустойките за недоставено количество енергия по отношение на потърпевшите абонати, съгласно Общите условия на дружеството, за периодите, в които не е доставяло топлинна енергия на същите.

Претендира се още да се осъди „Топлофикация Габрово” ЕАД да предприеме действия по привеждане на топлопреносната мрежа в съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение, както и да се признае правото на всички абонати да ползват пет процента комисионна независимо от момента на плащане на фактурата и предходните задължения.

Непосредствено преди датата на заседанието в Окръжен съд – Габрово е депозирано становище от ответника, с характер на възражение по допустимостта на исковете. Копие от становището на „Топлофикация Габрово” ЕАД бе връчено на процесуалния представител на ищците в хода на съдебното заседание.

С оглед необходимостта от запознаване с направените от ответната страна възраженията по допустимостта, съдът отложи разглеждането на делото, като даде двуседмичен срок на ищците за изразяване на становище.

След депозиране на такова, в закрито съдебно заседание, съдът ще насрочи нова дата за разглеждане на делото и ще се произнесе по изразените от страните становища относно начина и срока за разгласяване на предявените искове и подходящия срок след разгласяването, в който увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще осъществяват защитата си самостоятелно.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар