Новини|21.03.2017 14:48

Отлагат Наредбата за приемане на първокласници за Второ четене

© Copyright 2017 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Община Габрово отлага разглеждането на второ четене на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово. Това обяви кметът Таня Христова на състоялата се вчера пресконференция в Областен информационен център.

Общината ще инициира широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни: представители на детски градини и училища, родители, Регионалното управление на образованието, работодателски и синдикални организации и други, за да се приемат справедливи условия, които да се прилагат равнопоставено за всички жители на града.

Публичното обсъждане ще помогне да се постигнат обществено приемливи обхват на районите и „тежести“ на регламентираните критерии, за да се осигури равен достъп до качествено образование за всички габровски деца.

В кратки срокове ще започне и разработването на Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в община Габрово за периода 2018 – 2022 година.

Директорите на общинските училища ще разработят и утвърдят в срок до 30 март училищния план-прием за учебната 2017/18 г. след становище на Обществения съвет и ще го публикуват на интернет страницата на училището.

Водещ критерий при планирането и осъществяването на училищния прием ще бъде близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището.

При по-голям брой кандидати за прием в първи клас на дадено училище, допълнително ще се вземат под внимание критериите, разписани в чл. 43, ал. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.

Дава се възможност на родители с настоящ адрес в районите на бившето ОУ „Никола Войновски“ и на ОУ „Цанко Дюстабанов“ свободно да изберат учебно заведение за своето дете. Техните заявления ще бъдат еднакво разглеждани със заявленията на останалите кандидати, които според адресната си регистрация се определят в близост до даденото училище.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар