Икономика, Новини|16.12.2016 14:50

Обновяват училищата „Св.св.Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Проектът за модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ получи одобрението на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Новината съобщи Миглена Въгленова, Гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово.

снимка: Община Габрово

снимка: Община Габрово

Подписаното от ръководителя на програмата решение е с дата 15 декември 2016 г. Съгласно него общата стойност на проекта е 4 704 366 лв., от които 4 000 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ (100%), а съфинансирането на Община Габрово е 704 366 лв.

За двете учебни заведения са предвидени всички необходими енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна архитектурна среда за деца и хора с двигателни проблеми, благоустрояване на дворните площи и изграждане на нови спортни игрища и съоръжения.

Съществуващите инсталации ще бъдат основно ремонтирани с изграждане на нова пожароизвестителна система и видео наблюдение. Помещенията в сградите ще бъдат обновени, а остарялото оборудване и обзавеждане на класните стаи ще бъде подменено с ново.

Със съдействието на експерти от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ са направени предписания за постигане на „пасивни“ показатели в един от корпусите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Изпълнител на обследването за ОУ „Цанко Дюстабанов“ е „Софинвест“ ЕООД. Енергийните обследвания на сградите включват въвеждане на енергоефективни мерки, актуално състояние на потреблението на енергия, оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, подробни количествено-стойностни сметки.

Разработката „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ е част от инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие и се финансира по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

До 21 декември 2016 г. предстои подписване на договора за предоставяне на средствата. В началото на следващата година ще бъдат обявени обществените поръчки за избор на изпълнители по проекта. Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар