Новини|25.11.2016 6:48

Вече плащаме местните данъци он-лайн

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Община Габрово информира всички физически и юридически лица, че вече могат да заявят и получат по електронен път девет услуги, предоставяни от Дирекция „Местни данъци и такси“.

Услугите, които се предоставят са: издаване на удостоверение за данъчна оценка, за данъчна оценка на земеделска земя, за наличие или липса на задължения, за декларирани данни, за дължим и платен данък върху наследство, за платен данък върху превозно средство, за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци, копие от подадена данъчна декларация, искане за възстановяване на ДНИ /данък недвижим имот/ и ТБО /такса битови отпадъци/. За да може да заявите тези услуги е необходимо наличието на универсален електронен подпис. Заплащането на необходимите такси и цени на услуги се извършва чрез виртуален пос-терминал. След изтичане на срока за извършване на съответната услуга, удостоверението ще получите по посочения от Вас начин, заявен при подаване на искането. Услугите са налични на адрес: www.gabrovo.bg. в раздел web услуги.

Освен гореописаните е-услуги, е предоставена и възможност за плащане на местните данъци и такси чрез виртуален пос терминал. За целта е необходимо да използвате сайта на Община Габрово в раздел „Проверка на местни данъци и такси“. За регистриране в системата е необходимо въвеждане на ЕГН или Булстат, както и входящ номер и дата на документ, подаден в Дирекция „Местни данъци и такси”. Гражданите и фирмите, които не разполагат с такъв, могат да получат информация на място след представяне на документ за самоличност или пълномощно.

След направена справка за размера на задълженията си, всеки може да извърши интернет плащане, което он-лайн се отразява в системата на Местни данъци и такси. Плащането може да се извърши чрез дебитни карти, както от България, така и от чужбина. Услугата е безплатна за всички.

 

Етикети: , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар