Новини, Общество|08.12.2016 9:42

Конкурс за коледна картичка в Севлиево

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на община Севлиево, с цел да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек в навечерието на коледните празници.

Участниците в надпреварата ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

Организатори на конкурса са Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево и Младежки център – Севлиево.

РЕГЛАМЕНТ

I. ЦЕЛ: Конкурсът е насочен към всички деца и младежи на територията на общината. Има за цел да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек от община Севлиево. Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

II. ОРГАНИЗАТОР: Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево, подпомагана от Младежки център – Севлиево.

III. РЕГЛАМЕНТ:

1. Конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди.

2. Възрастови групи:

Предучилищна възраст – деца до 6 години;
Първа възрастова група – от 7 до 10 години;
Втора възрастова група – от 11 до 15 години
Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

3. Изисквания към оформлението на картичките:

всяка картичка да е придружена с коледно пожелание;
на всяка картичка да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес. При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител). При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка. Картичка, за която не са посочени всички данни не може да бъде класирана.

4. КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАРТИЧКИТЕ:

18.00ч. на 09.12.2016 г. в Младежки център-Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Канлъ дере” №14.

5. Награждаване:

Тричленно жури ще разглежда постъпилите картички.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Севлиево, а отличената творба ще бъде отпечатана и ще е празничен поздрав за членовете и партньорите на Местната комисия.

Всички картички ще зарадват възрастни самотни хора за Коледа.

Нека заедно им подарим топлина в навечерието на коледните празници.

Награждаването ще се проведе на 19.12.2016 г. от 17:30 ч. във фоайето на Община Севлиево, където всички картички ще бъдат изложени.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар