Читалищата търсят новата си роля в следващите 160 години

Автор: Тодор Тодоров, фотограф. Фото: Спринт

Автор: Тодор Тодоров, фотограф. Фото: Спринт

Под мотото „Следващите 160“, читалищата от Габровска област ще се срещнат в петък, на 18 ноември, в Габрово, за да споделят опит и проблеми относно новата роля на българските читалища за устойчивото развитие на местните общности.

Срещата ще се проведе под патронажа на Областния управител – Габрово Николай Сираков и по инициатива на три читалища от Община Габрово, които са организатори на базара „Забравени традиции, живи вкусове“ – Селски мол.

Тя е посветена на 160-тата годишнина на организираното читалищно дело в България, която се отбелязва тази година. Началото й е от 13.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Предварително са потвърдили участието си повече от 40 читалища в областта. Те ще споделят примери за дейности и форми, които разнообразяват работата им в посока развиване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, създаване на подкрепяща среда за увеличаване на местните инвестиции на базата на местните традиции с цел устойчиво развитие и формиране на културна среда в тях.

Областният управител Сираков е поканил представител на Министерството на културата. От него читалищните активисти очакват и информация за актуалната политика на МК относно новите задачи, които стоят пред тях.

Съгласно Закона за народните читалища, тези уникални български духовни средища изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Очакват се и коментари по десетина основни въпроса, изпратени предварително до Министерството на културата.

Темите и презентациите по време на дискусиите са предложени от самите читалища. Те ще бъдат в няколко направления: съхраняване на културното наследство и осмислянето му в условията на нова технологична среда, развитие на творческия потенциал на общността на базата на подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство и развитието на нови образователни и културни дейности за всички възрасти и прилагането на алтернативни форми на читалищна дейност за активен живот на възрастните и хората с увреждания и пренасяне на опит между поколенията. Ще се разисква също и подобряването на екологичната култура, активната социална среда и гражданското общество в населените места.

Целта на срещата е не да бъдат давани оценки, да бъдат хвалени едни, или пренебрегвани други, а да бъдат провокирани идеи за нови форми в отговор на новите потребности на хората. И най-вече да бъде създадена активна творческа връзка между тях, която предполага работа в мрежа, споделяне, интегриране, обединяване на ресурси.

Не на последно място срещата е повод тези, които дават най-много от себе си като доброволци и активисти, да се почувстват като на празник заедно, в годината на 160-годишнината от организираното читалищно дело.

След деловата среща ще бъде предвидено време за неформални разговори и обмяна на мнения. Поканени са представители на общините и културните институции в областта.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар