Свържи се с нас

Новини

Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”

Published

on

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

На 28.10.2016 г. /петък/ от 10:00 ч. във зала 200 в сградата на Община Севлиево се проведе Начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

Стойност на проекта е 4 625 041, 38 лв. Той цели повишаване на енергийната ефективност на публичната инфраструктура в Община Севлиево. Продължителността му е 24 месеца.

Сред специфичните му цели са:
– намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на девет сградите от образователната инфраструктура в град Севлиево.
– осигуряване на комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за децата, учениците и персонала в учебните заведения.
– Подобряване на екологичните характеристики на атмосферния въздух в град Севлиево.

Дейности по проекта:
1.Организация и управление; 2.Осъществяване на дейности по информация и публичност; 3.Осъществяване на дейности по одит; 4.Строителен надзор и оценка на съответствието, съгласно ЗУТ; 5.Проектиране, строителство и авторски надзор; 6. Въвеждане на обектите в експлоатация.

Обекти на интервенция:
СОУ „Васил Левски“, Първо основно училище „Христо Ботев“, Второ основно училище „Стефан Пешев“, детска градина „Радост“ 1, детска градина „Слънце“ 3, детска градина „Щастливо детство“ 1, детска градина „Щастливо детство“ 2, детска градина „Слънце“ 1 и детска градина „Пролет“ 2.

Изпълнител на основната дейност „Проектиране, строителство и авторски надзор“: „Eко Традекс Груп“ АД, управител: Величко Минев.

Изпълнител на дейност „Строителен надзор“: „ГАРАНТ – 2000“ ЕООД, управител: Гого Гогов;
Изпълнител на дейност „Информация и публичност“: „М-ПРЕС“ ООД, управител Мирослав Марков.

Целеви групи на проекта са: Персонала в детските градини – 145 учители и помощен персонал; Деца от 1 до 7 г.в. – 831; Персонал в училищата – 184 учители и помощен персонал; Ученици от 1 до 12 клас – 1806.

Допълнителна информация от извършените енергийни и технически обследвания:
От направените енергийни и технически обследвания на сградите се констатират необходимост от топлоизолиране на под, вътрешни стени, покриви, подмяна на отоплителна тръбна разпределителна мрежа и радиатори, подмяна на осветителни табла, подмяна на водопроводни и канализационни тръби в сутерените, изграждане на достъпна среда.

Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-2.001-0045-C01 „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Новини

Силвия Кръстева бе наградена с медал от Министерството на отбраната

Published

on

снимка: Община Трявна

Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева бе наградена с награден знак „За вярна служба под знамената“ – Дамски кръст, втора степен и грамота.

снимка: Община Трявна

Медалът и грамотата бяха връчени днес, 1 юни, от о. з. полковник Валентин Николов – представител на Съюза на военноинвалидните кооперации в България.

Министерство на отбраната награждава български граждани, военнослужещи и военнослужещи от запаса и резерва – членове на военно-патриотични съюзи по случай 6-ти май – Ден на храбростта и празник на Българската армия.

Наградите се връчват за принос към отбраната на страната, активна обществено значима и военно-родолюбива дейност.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Подаръци за детските градини в Трявна по случай 1 юни

Published

on

снимка: Община Трявна

Днес, 1 юни, детските градини в община Трявна получиха подаръци, осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Община Трявна.

снимка: Община Трявна

Малчуганите от ДГ „8-ми март“ град Плачковци, ДГ „Светлина“ и ДГ „Калина“ в град Трявна ще се радват на образователни игри, свързани с безопасността на движението по пътищата.

снимка: Община Трявна

Подаръците бяха връчени от кмета на Община Трявна Силвия Кръстева и зам.-кмета Марин Маринов, който е и председател на комисията.

снимка: Община Трявна

Силвия Кръстева поздрави децата по случай празника и им пожела да растат здрави, щастливи и да имат безгрижно детство, изпълнено с много игри и забавления.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Месец гратис за „синята зона“ в Габрово

До края на месец юни зоните за платено паркиране в Габрово ще бъдат в гратисен период и санкции няма да бъдат налагани.

Published

on

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Зоните за платено паркиране в Габрово са в гратисен период до края на юни, информираха от местната общинска администрация.

Принудително задържане на автомобили, чрез техническо средство (скоба) няма да бъде прилагано също до края на месец юни.

Репатриращият автомобил ще отстранява само автомобилите, паркирали в нарушение на закона, които пречат на движението или създават предпоставки за пътни инциденти.

Copyright © 2020 GabrovoNews.bg

Гратисният период е предвиден, за да разполагат габровци с достатъчно технологично време за запознаване с правилата и условията в зоните за платено паркиране, а също така за подготовка на документи и подаване на заявления за различните видове абонаменти за платено паркиране.

Плащането в зоните за платено паркиране по време на гратисния период не е задължително.

Всички заинтересовани граждани могат да се запознаят с правилата в зоните за платено паркиране в Габрово, с техния обхват и видовете абонаменти оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица