Новини|25.10.2016 15:38

РСУО Севлиево – бенефициент по проект за третиране на битови отпадъци

okolna-sreda

Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините Севлиево, Сухиндол и Дряново получава възможност да защити проект пред Министерството на околната среда и водите по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ стартира от 21 октомври 2016 г.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 118 общини от 26-те регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО).

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Безвъзмездна финансова помощ по процедурата ще бъде предоставяна за проектни предложения, всяко от които задължително трябва да включва най-малко 1 бр. инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет между 2 000 и 20 000 т/год. включително, както и 1 бр. инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет до 80 000 т/год.

Максималният срок за изпълнение на всеки проект, е 35 месеца, от които 30 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Крайният срок за представяне на проектно предложение е до 21.04.2017 г. (петък), 16.00 часа.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар