Новини|19.10.2016 16:53

Старт на обновяването на образователната инфраструктура в Севлиево

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

Във фоайето на СОУ „Васил Левски“ – Севлиево се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Официални гости на церемонията бяха Д-р Иван Иванов – кмет на община Севлиево, г-жа Тамaра Кулева – началник на регионален отдел на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ и представител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., г-жа Иглика Събева – заместник–областен управител на област с административен център Габрово, г-жа Здравка Лалева – председател на Общински съвет – Севлиево, инж. Мирослав Митев – ръководител на проекта, общински съветници и директори на учебните заведения, които са обект на интервенция.

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

На 15.09.2016 г. между Община Севлиево и Министерство на регионалното развитие и благоустройството е сключен административен договор № BG16RFOP001-2.001-0045-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност на проекта е 4 625 041,38 лв.

Проектът е с продължителност 24 месеца, като обхваща девет сгради от образователната инфраструктура на града – СОУ „Васил Левски“, Първо основно училище „Христо Ботев“, Второ основно училище „Стефан Пешев“, детска градина „Радост“ 1, детска градина „Слънце“ 3, детска градина „Щастливо детство“ 1, детска градина „Щастливо детство“ 2, детска градина „Слънце“ 1 и детска градина „Пролет“ 2.

С изпълнение на предвидените дейности се цели намаляване на разходите за енергия и подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнен цикъл на сградите – обект на интервенция. Също така ще бъде осигурени комфортни условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие за децата, учениците и персонала в учебните заведения.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар