Култура, Новини|06.10.2016 15:43

Потенциалът на Соколския манастир, с оглед близостта му до ЕМО „Етър“

снимка: ЕМО "Етър"

снимка: ЕМО „Етър“

Павлина Дамянова, уредник отдел „Духовна култура“, представя ЕМО „Етър” на конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“. Форумът събира учени от страната и чужбина и е организиран от Регионален исторически музей-Габрово и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Докладът на Павлина Дамянова е на тема: „Туристическият потенциал на Соколския манастир, с оглед близостта му до ЕМО „Етър”. Проучването е направено през 2015 г.

Туризмът е едно от най-ярките явления на 21 век. Всяка година милиони хора по света пътуват, както на територията на своята държава, така и извън нея. Туризмът засяга всички сфери на обществения живот: икономическата, социалната, културната, политическата.

Като най-широка дефиниция за културния туризъм може да се приеме „специализирано туристическо пътуване, мотивирано от задоволяване на социокултурни потребности чрез консумация на културни ценности”.

Културният туризъм е в пряко взаимодействие с културното наследство. Соколският манастир край град Габрово, който се намира само на 3 километра от ЕМО „Етър”, има редица предпоставки за успешното развиване на туризъм от религиозен тип.

Положителен фактор за развитието на туризъм в този район е възможността от съчетаването на народния и християнския календар.

Близостта на манастира до Етнографския музей на открито „Етър”, дава възможност да се разработи програма, която да включва в себе си два аспекта – народните традиции на българите и християнството.

На някои големи празници туристите от една страна могат да видят възстановките, провеждани в ЕМО „Етър”, голяма част от които по своята си същност са с езически корени, а от друга да се запознаят с християнската символика на почитания ден, посещавайки манастира.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар