„Ножарството в Габровския край” за първи път гостува в Попово

снимка: ЕМО "Етър"

снимка: ЕМО „Етър“

„Ножарството в Габровския край“ е първата изложба, с която Етнографски музей на открито „Етър“ гостува на Исторически музей-Попово. Тя ще бъде открита на 29 септември от 17:30 часа в Исторически музей-Попово.

Вече 10 години изложбата „Ножарството в Габровския край“ се радва на голям интерес сред посетителите музеите в Бургас, Пловдив, Русе, Велинград, Чипровци, Кюстендил, Казанлък, ЕМО „Етър“, Свиленград и др. Експозицията представя традициите на населението в габровския регион в занаята ножарство и съвременните му проявления.

Информация за изложбата „Ножарството в Габровския край“

снимка: ЕМО "Етър"

снимка: ЕМО „Етър“

Един от най-известните ножарски цен­трове в българските земи през Възраждането е Габрово с околните села и колиби Нова махала, Баевци, Беленци, Негенци и др.
Чрез оригинален иструментариум, и експона­ти от Х1Х в. до наши дни, се представя силата на традициите и приемствеността в ножарството в Габровския край.
Екс­понатите са придружени от текстове свързани с преданията и поверията свързани с ножа, както и легенди за светеца-покровител на ножарите – св. Атанас.

Благодарение на да­рения, откупки и майсторските надпревари организирани в музея, ЕМО „Етър“ притежава и една от най-големите колекции ножове на съвременни български майстори ножари.

Изложбата включва над 150 експоната – инструментариум, уникални ножове от ХІХ – началото на ХХ в. с различна техника на изработка, форма и предназначе­ние, колекции ножове от 70-те г. на ХХ в. до началото на ХХІ век.

Изложбата е придружена с филм, представящ технологи­ята за изработване на нож – кулаклия; и базар на етърският майстор ножар Андрей Андреев.

Автор на изложбата е Росица Бинева, уредник отдел „Занаяти“ при ЕМО „Етър“.

Напиши коментар