Новини, Общество|28.07.2016 11:15

Севлиево с безвъзмездно финансиране по „Равен шанс за всички“

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

До края на тази седмица кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов ще подпише договор с Министерство на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ за предоставяне на услуги за ранно детско развитие на стойност 557 135,96 лв., информираха от местата общинска администрация.

Одобреният проект на Община Севлиево „Равен шанс за всички“ е с продължителност 30 месеца и ще бъде изпълняван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.

Социалните, здравни и образователни услуги за деца и родители от уязвими групи, които ще се предоставят в Общностния център ще стартират от 1 септември тази година с продължителност 28 месеца.

Услугите ще надградят дейностите в Общностния център в изпълнение на проекта за социално включване със средства от Световната банка.

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

Основна цел на проекта е да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, семейно консултиране и формиране на родителски умения за подобряване на семейната среда.

Цели се и повишаване на училищната готовност на децата за постъпване в училище, предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, постигане на устойчивост и развитие на услугите, създадени по проекта за социално включване.

Проектът дава възможност за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

Услугите ще подкрепят нуждаещите се семейства в отглеждането на децата им, съобразно специфичните потребности на всяко дете и неговото семейство.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар