Новини|15.07.2016 12:10

Директорът на РДГ отсече: „Без компромиси за провинили се служители“

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Заместник – областният управител Иглика Иванова – Събева свика на редовно заседание на Областния консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата, по време на който беше представен анализ за състоянието и опазването на горските територии в област Габрово през 2015 година.

Директорът на Регионална дирекция по горите – Велико Търново /РДГ Велико Търново/ инж. Николай Николов участва в заседанието и сподели, че дейността по опазване на горите в РДГ Велико Търново, в частност в Габровска област, е добра.

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

„Регионалната дирекция като контролен орган, а СЦДП Габрово като стопански субект, е безкомпромисна към служителите си, допуснали нарушения. Прилагат се всички мерки и нормативни документи към недисциплинираните служители”, смята още инж. Николов.

Според него съвместната работа по опазването на горите, рибата и дивеча трябва да продължи в нестандартните форми и начини на действие, противодействащи на нарушителите по незаконната сеч и транспорт на дървесина от горските територии. Да продължат проверките в дървопреработващите цехове и складове от всички институции имащи пряко отношение, а със съдействието на Областната администрация и прякото участие на ТП ДГС и ДДС да се подобри работата с кметовете на населените места.

Служителите по горите ще разчитат и в бъдеще полицията да оказва, както до сега своевременна и компетентна помощ.

Като важни превантивни мерки бяха посочени видеонаблюдението в дървопреработвателните цехове, електронният превозен билет и поставените GPS – устройства на автомобилите.

„Надяваме, че НАП – Габрово ще намери начини и форми за своевременното събиране на дължимите суми на нарушителите“, каза още директорът на РДГ Велико Търново и допълни пред участниците в съвета, че чрез обединени усилия и системни проверки трябва да запазим максимално зеленото богатство на Габровска област.

От представената информация става ясно, че през 2015 година на територията на РДГ Велико Търново са извършени 25 546 бр. проверки. На територията на област Габрово от съставените 196 бр. акта за установяване на административно нарушение /АУАН/, издадени са 189 бр. наказателни постановления и са влезли в сила 153 бр.

Накратко 79 % от нарушенията са по Закона за горите и са главно за незаконна сеч, съхранение и транспорт на дървесина. Тези нарушения придобиват масов и организиран характер. Обект на посегателство са почти всички гори, независимо от тяхната собственост.

В равнинните райони целта е добив на дърва и технологична широколистна дървесина за пазара, а в планинските райони – добив на строителна дървесина от ценни и търсени в момента дървесни видове – череша,орех и дъб.

„Една от причините за ниската разкриваемост на нарушенията за количества на незаконно добитата дървесина са разпръснатите маломерни частни гори, в които се извършва ползване едновременно в няколко имота в охранителния участък, появата на много фирми ползватели по едно и също време, на които се издават превозни билети”, сочат анализите на дирекцията по горите.

Като най – успешни се посочват проверки с полицията в трите горски и едното ловно стопанство. Обекти на проверките са превозните средства транспортиращи дървесина, обектите за добив на дървесина в държавните горски територии и в гори на физически и юридически лица, дървопреработващите цехове, ловци и риболовци.

С ИАРА се извършват съвместни проверки: на територията на ТП ДГС Севлиево на язовир ”Ал. Стамболийски” и на територията на ТП ДГС Габрово на язовир „Смирненски” . На територията на Габровска област са проверени почти на сто процента всички дървопреработващи складове и цехове.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар