Post Tagged with: "касово изпълнение на Бюджет 2016"

Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2016

Публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на Бюджет 2016

0 / 13.07.2017 12:43

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, [&hellip