Post Tagged with: "Енергийна ефективност"

И Севлиево изготвя списък на сградите, които могат да бъдат санирани

И Севлиево изготвя списък на сградите, които могат да бъдат санирани

0 / 12.01.2015 10:17

Община Севлиево започна да изготвя списък на сградите в града, които могат да получат финансиране за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, информира Мирела Ганчева от местната общинска администрация. Документите за кандидатстване ще се приемат [&hellip

Изводи и препоръки за финансиране на енергийна ефективност в страните от ЮИЕ по проект TRACE (част 2)

Изводи и препоръки за финансиране на енергийна ефективност в страните от ЮИЕ по проект TRACE (част 2)

0 / 09.09.2014 9:00

В предприятията ограничение за прилагане на мерките за ЕЕ е необходимостта наличните средства да се ползват приоритетно за по-важните инвестиции, свързани с основната дейност. Компаниите и особено по-малките предприятия често нямат необходимите финанси, за да изпълнят мерките за ЕЕ. Общите [&hellip

Изводи и препоръки за финансиране на енергийна ефективност в страните от ЮИЕ по проект TRACE (част 1)

Изводи и препоръки за финансиране на енергийна ефективност в страните от ЮИЕ по проект TRACE (част 1)

0 / 08.09.2014 9:00

Една от основните дейности по проект ТРЕЙС, съфинансиран от Програмата за Югоизточна Европа, бе извършването на преглед, анализ и обобщение на финансовата подкрепа за енергийна ефективност (ЕЕ) на сградния фонд в страните- партньори по проекта. Статията съдържа някои от основните [&hellip

Мариана Печеян подаде сигнал срещу г-жа Милушева от МИЕ

Мариана Печеян подаде сигнал срещу г-жа Милушева от МИЕ

0 / 13.08.2014 10:44

Мариана Печеян, Управител на ВСК Кентавър – ИЗ Динамика ЕООД гр. Дряново и Член на Софийската търговско-промишлена камара, с подкрепата на 141 бенефициенти по процедура BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, подаде сигнал до министър Щонов срещу г-жа [&hellip

Обучение по енергийна ефективност за експерти от Габрово

Обучение по енергийна ефективност за експерти от Габрово

0 / 04.08.2014 9:00

Единадесет представители на публични институции преминаха обучение за повишаване капацитета по енергийна ефективност в рамките на проект „TRACE“ – „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради“, който е финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“. Обучението се проведе [&hellip

Информационен ден за енергийната ефективност

Информационен ден за енергийната ефективност

0 / 24.06.2014 14:08

Информационен ден за енергийната ефективност в сгради, организира Областна администрация – Габрово в рамките на проект „TRACE“ – „Транснационално сътрудничество за подобряване енергийната ефективност на сгради“. В информационното събитие участваха и експерти от Софийската енергийна агенция СОФЕНА, която също е [&hellip

Представихме енергийно ефективни проекти на форум в Добрич

Представихме енергийно ефективни проекти на форум в Добрич

0 / 17.06.2014 11:43

Община Габрово представи енергийно ефективни проекти на форум в Добрич

Енергийната ефективност се случва в общините

Енергийната ефективност се случва в общините

0 / 25.03.2014 13:02

С вече близо 20-годишна традиция и опит, общините от „ЕкоЕнергия“ са убедени, че повишаването на енергийната ефективност в сградните фондове има най-сериозен дългосрочен ефект върху енергийните разходи – както на местните администрации, така и на крайните потребители. Все повече се [&hellip

Заседание на УС на Oбщинската мрежа за енергийна ефективност

Заседание на УС на Oбщинската мрежа за енергийна ефективност

0 / 06.12.2013 10:38

В Габрово се проведе заседание на Управителния съвет на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, съобщават от местната общинска администрация. В качеството си на заместник – председател на сдружението, кметът на Община Габрово Таня Христова, бе домакин на срещата. Основните [&hellip

„Пасивните“ сгради – стандарт за енергийна ефективност

„Пасивните“ сгради – стандарт за енергийна ефективност

0 / 29.07.2013 9:25

Габрово с пилотни проекти за нискоенергийно строителство