Икономика, Новини|26.01.2015 9:49

Консултации за учредяване и регистрация на сдружение на собствениците

© Copyright 2015 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2015 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Община Габрово съвместно с Областен информационен център – Габрово от стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ежедневно приемат посетители, на които се предоставя информация за програмата. Информацията е по отношение на допустимостта на сградите и стъпките, които трябва да се предприемат за кандидатстване.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

Документите са публикувани на интернет страницата на МРРБ, секция „Обновяване на жилища“, подсекция „Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“: http://mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117.

След утвърждаването им от МРРБ, те ще бъдат достъпни на интернет страницата на Община Габрово на адрес: http://www.gabrovo.bg, както и на място в Центъра за информация и услуги на гражданите от 8.30 до 17.00 часа всеки работен ден.

Предвижда се в Центъра за информация и услуги на гражданите да се създаде специално оборудвано работно място, където общински служители ще консултират гражданите и ще им оказват необходимата подкрепа във връзка с учредяване и регистриране на сдружение на собствениците.

След утвърждаването на пакета документи, Община Габрово ще проведе информационни срещи, на които ще бъдат поканени всички заинтересовани граждани.

Целта ще бъде да се разяснят условията, сроковете, възможностите и документите за включване и участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На тези срещи ще бъде обяснено и как да се попълнят необходимите за кандидатстване документи, обобщават от местната общинска администрация.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар