Икономика, Новини|09.11.2012 10:14

Габрово: Силни негативни тенденции, все още добро социално-икономическо състояние

Габрово: Силни негативни тенденции, все още добро социално-икономическо състояние, това заключение  прави Институтът за пазарна икономика в изследването си  „Регионални профили: показатели за развитие 2012”. Там се казва още:

„Габрово е другата област, която е отделена в самостоятелен клъстер. Налице са някои контрасти, характеризиращи социално-икономическото ѝ състояние и развитие.

Областта получава няколко много добри оценки – за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Ставките на включените в изследването местни данъци и такси са относително ниски, възприятието за корупция на бизнеса е на ниски нива, а работата на администрацията се възприема като сравнително успешна. Осигуреността с болнични заведения е на високо ниво, а делът на здравноосигурените е значителен. Областта има най-голям брой изградени пречиствателни станции за отпадни води, висок е и делът на населението в селища с обществена канализация.

Областта е сред водещите икономики в страната (веднага след София (столица) и Варна), но темповете ѝ на развитие през последните години са най-негативните за цялата страна. Безработица в областта се увеличава с по-високи темпове от тези за страната, а заетостта – с по-ниски. В областта тенденцията е броят на предприятията на 1000 души да намалява, докато за страната е обратното. Област Габрово се характеризира с една от най-неблагоприятните демографски ситуации и продължава да се влошава с едни от най-бързите темпове за страната. Подобна е картината и за образованието. Относителният дял на населението на възраст между 25 и 64 години с висше образование намалява с 3,6 процентни пункта, докато за страната тенденцията е обратната – на леко нарастване.

Към края на 2011 г. общинските администрации на област Габрово успяват да отбележат най-добра степен на усвояване на европейските средства по оперативните програми.“

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

 

 

Етикети: , , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар