Новини, Политика|28.02.2019 9:52

Общинските съветници приеха Бюджетната прогноза за периода 2020 – 2022

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

На редовно заседание на Общинския съвет в Севлиево общинските съветници приеха предложенията на кмета на Общината д-р Иван Иванов, представените отчети и гласуваната бюджетната прогноза за периода 2020 – 2022 г. Прогнозата предвижда приходи от почти 9,5 млн. лв. годишно в периода, субсидии от държавния бюджет – около 3,5 млн. лв. годишно и около 11,7 млн. лв. общи разходи.

На гласуване бе подложено и допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево, свързани с мерките за трансформация на модела на административно обслужване, приети от Министерския съвет в края на миналата година.

Другите предложения, които местната власт одобри, са свързани с допълване програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2019 г., с продажба на земеделски земи – частна общинска собственост и определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2019-2020 година.

снимка: Община Севлиево

На вниманието на общинските съветници бяха представени и няколко отчета: за дейността на местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Севлиево за 2018 г.; за изпълнението на мерките по програмата за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на града за миналата година; за изпълнените от Община Севлиево дейности, заложени в Регионалната програма за управление на отпадъците и за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода 1 юни 2018 – 31 януари 2019 г., включително и за неизпълнените от предходен отчетен период.

Общинският съвет взе решение и за стартиране на процедура за извършване на допитване до населението чрез подписка за промяна границите на кметства, посредством присъединяване на населени места. Жителите от по-малките населени места, които административно се обслужват от кметствата в Стоките, Батошево, Шумата и Душево за първи ще имат възможност да гласуват и за кмет на кметство. Допитването до населението ще бъде организирано от общинската администрация.


Следете ни и във Фейсбук на:

http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар