Икономика, Новини|11.12.2018 10:49

Бизнесът среща научните организации в Габрово

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ организира в Габрово среща за представяне на концепция за изграждане на Регионални иновационни центрове.

Целта на бъдещите Регионални иновационни центрове е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони.

Фокусът на дискусията ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати, дейности, разходи, бюджет на процедурата, размер на безвъзмездната финансова помощ и др.

Успоредно с това, експерти от Управляващия орган на ОПИК, ще представят и предстоящите за обявяване процедури до края на 2018 и 2019 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар