Новини|27.11.2018 11:23

Иновативни практики в ОУ „Неофит Рилски“

снимка: ОУ „Неофит Рилски“

В ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово беше организирана инициативата „Отворени врати“ със съдействието на РУО – Габрово, на която бяха поканени начални учители от всички училища на област Габрово.

Тази инициатива се провежда с цел обмен на добри практики при въвеждането на новите учебни програми в трети клас и на нея присъства г-жа Рена Илиева – старши експерт по начално образование към РУО – Габрово.

снимка: ОУ „Неофит Рилски“

Открит урок по български език и литература пред началните учители от Област Габрово изнесе г-жа Илза Атанасова, начален учител в ОУ “Неофит Рилски“, като представи иновативния подход на преподаване чрез мисловни карти в 3 клас. Мисловната карта е метод на английския философ и психолог Тони Бюзан, и представлява графично многомерно представяне на информацията, получена по време на мозъчната дейност на човека върху лист хартия. Това е процес на мислене, при който в центъра се намира определен обект или идея, който от своя страна дава импулс за раждането на много асоциации.

Мисловните карти са един от най-добрите начини да бъде организирано знанието по определена тема, защото представя визуално всяка идея и концепция. Те могат да бъдат адаптирани към индивидуалните нужди на учениците, според техния стил на учене и според желаните резултати.

снимка: ОУ „Неофит Рилски“

Всяка мисловна карта започва с една концепция, поставена в центъра и може да бъде дума или изображение. Може да съдържа визуални елементи, рисунки или снимки, а разклоненията, които водят началото си от централната концепция могат да бъдат направени в различни цветове и форми.

Мисловните карти улесняват както процеса на преподаване, така и процеса на учене. Тяхната структура наподобява структурата на мозъка, информацията не е линеарна, а е представена като мрежа от взаимно свързани елементи и се съхранява в мозъка чрез логически пътеки. Всяка от тези пътеки може да доведе до разгръщане на цялостната картина.

снимка: ОУ „Неофит Рилски“

Този иновативен подход на преподаване може да бъде използван по всички учебни предмети и той улеснява възприятието, развива въображението на детето. Откритата педагогическа практика беше съпътствана от дискусия по прилагането на новата учебна програма по български език и литература в 3 клас.

Споделянето на иновативни практики на преподаване създава по-голяма увереност у педагозите да прилагат иновации в учебния процес, с което училището става по-модерно, по забавно и оптимизиращо времето на децата.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар