Новини, Общество|15.11.2018 16:30

Деца и младежи помагат на самотни хора чрез конкурс за коледни картички

снимка: Община Севлиево

Конкурсът за коледна картичка е насочен към всички деца и младежи на територията на Община Севлиево и цели да провокира желание у подрастващите да изработят коледна картичка, която да бъде изпратена на самотен човек в навечерието на коледните празници.

Участниците в конкурса ще бъдат ангажирани в дейност, която ги насочва към положителен модел на поведение и разбиране на другия. Дейността цели и превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.

Организатори на конкурса са Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Севлиево и Младежки център – Севлиево.

Важно е участниците да знаят, че конкурсът е индивидуален. Груповите творби няма да бъдат класирани за награди. Участниците ще бъдат разпределени в няколко възрастови групи – деца до 6 години; от 7 до 10 години; от 11 до 15 години и от 16 до 19 години.

За да участва в конкурса всяка картичка да е придружена с коледно пожелание; необходимо е още на всяка картичка да бъдат посочени имената, възрастта на участника, детско/учебно заведение или социална услуга за деца/младежи и точен адрес. При предаване на коледната творба задължително условие е и да се посочи телефон за контакт с участника (негов родител/учител/настойник/попечител). При предаване на картички от едно заведение, контактите могат да бъдат обособени в списък с имената и възрастта на участниците, като това не изключва посочването на данните на самата картичка. Картичка, за която не са посочени всички данни, не може да бъде класирана.

Крайният срок за изпращането на картичките е до 18:00 часа на 7 декември в Младежки център-Севлиево, гр. Севлиево, ул. „Канлъ дере” №14.

За да бъдат избрани победителите, тричленно жури ще разглежда постъпилите картички. Във всяка възрастова група ще бъдат връчени първа, втора и трета награда, както и награда за най-оригинално пожелание и поощрителни награди.

Ще бъде присъдена специална награда на МКБППМН – Община Севлиево, а отличената творба ще бъде отпечатана и ще е празничен поздрав за членовете и партньорите на Местната комисия.

Награждаването ще се проведе на 17 декември (понеделник) от 17:30 ч. във фоайето на Община Севлиево, където всички картички ще бъдат изложени.

„Всички картички ще зарадват възрастни самотни хора за Коледа! Нека заедно им подарим топлина в навечерието на коледните празници!“

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар