Новини|24.10.2018 16:29

Първият у нас Експертен съвет към Инспекцията по труда е в Габрово

снимка: РС на КНСБ – Габрово

Първият в страната Експертен съвет към Дирекция „Инспекция по труда – Габрово”, с участието на КНСБ и КТ „Подкрепа”, бе учреден днес, 24 октомври, в Габрово.

Участници в срещата бяха Росица Йонкова, в.и.д. областен координатор на КНСБ – Габрово, Светла Начева, председател на Синдикалния регионален съвет на КТ „Подкрепа”-Габрово, Катя Колева, директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово и Даниела Георгиева, старши инспектор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово.

Експертният съвет се създава и ще функционира в изпълнение на сключеното на 5 октомври ново Споразумение за сътрудничество между КНСБ, КТ „Подкрепа” и ИА „Главна инспекция по труда”, с гарант за неговото изпълнение Министъра на труда и социалната политика.

То развива действащото до момента споразумение, подписано на 7 октомври 2009 г., като включва нови области на сътрудничество. Усилията ще бъдат насочени към осъществяване на по-ефективни дейности за постигане както на здравословни и безопасни условия на труд, така и за защита на трудовите, осигурителни и синдикални права.

В Споразумението се предвижда съвместни експертни срещи за обсъждане на проблеми при прилагане на трудовото законодателство и предприемане на общи инициативи за представяне на проблемите пред МТСП.

Предвидени са мерки за усъвършенстване на информационния обмен, с цел по-добра координация между териториалните структури на страните по Споразумението.

снимка: РС на КНСБ – Габрово

Предвидено е още, при започване на планови проверки за спазване на трудовото законодателство и ЗБУТ в предприятия, където има организации на синдикалните конфедерации – страни по Споразумението, контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда”, да канят представителите на синдикалните структури в тези предприятия, за да могат при възможност да присъстват.

Освен, че ще бъдат канени на проверките, синдикалните организации ще продължават да подават сигнали за нарушения на трудовото законодателство. За предприятия, където няма организации, проблемите трябва да бъдат обсъждани и решавани в областните и общински съвети по условия на труд.

Страните ще организират и съвместни публични изяви, свързани със съвместни национални и регионални инициативи.

Експертният съвет в Габрово ще осъществява текуща координация по спазване на Споразумението на територията на област Габрово, като ще бъдат разписани детайлно процедурите на взаимодействие, съобразно спецификата на региона.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар