Новини, Обяви|09.08.2018 11:02

Обсъждат публично отчета за касово изпълнение на Бюджет 2017

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, Председателят на ОбС – Габрово и кметът на община Габрово, канят жителите на град Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20 август (понеделник) от 17.00 часа в Ритуална зала на Общината.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2017 г. на Община Габрово са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, както могат да бъдат разгледани оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар