Култура, Новини|10.07.2018 16:09

Основните цели на Програма 2030 представиха в НМО – Габрово

снимка: НМО – Габрово

Информационна среща за четири от най-важните цели на Програма 2030 – качествено образование, добро здраве, равенство между половете, мир и справедливост, се състоя днес в Националния музей на образованието в Габрово.

Програмата на ООН предвижда съучастие на институции, бизнес и гражданско общество за изпълнение на основното послание „Никой не е забравен или изоставен“.

Особено значение в документа за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации се отдава на глобалното образование – като инструмент за развиване на критично мислене, постигане на разбиране за взаимовръзките в света, формиране на знания, умения и ценности за създаване на по-справедлив свят.

Катерина Лазова, участник в проекта за граждански диалог за развитие, направи презентация по темите като най-голям интерес и дискусия сред присъстващите предизвика образованието като средство за постигане на всяка друга цел.

В резултат на световните програми за образование, усилията на международната общност и националните правителства през 2015 година 91% от децата по света са обхванати в начално образование (при 83% през 2000 г.)

Извън първи клас са останали 57 милиона деца. Равносметката от „постигане на начално образование за всички“ показва, че посещаемостта на децата не води автоматично до овладяване дори на базисни компетенции по четене и математика.

Според Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) резултатите в България са най-ниски.

снимка: НМО – Габрово

В Програма 2030 се казва, че предучилищното образование в ранна детска възраст е предпоставка за успех и се препоръчва увеличаване дела на децата под 5-годишна възраст – при равен достъп и ограничаване на дискриминиращите влияния на социална и семейна среда.

И тук резултатите на България са сравнително ниски. Едва 13.2% са българските ученици, които успяват да преодолеят негативното въздействие на социално-икономическата среда и да постигнат по-добър успех.

В дискусионната част на срещата беше споделено, че ниска грамотност се наблюдава дори на ниво кандидат-студенти. На входа на университетите се появяват хора, чиито „писмени работи изглеждат като кардиограми“.

Участниците препоръчаха да се „отсяват“ кандидатите в различни образователни степени навреме, да не се допускат неграмотни и немотивирани млади хора във ВУЗ, защото се разпилява енергия, ресурс и качество в името на минимален успех. После тези хора не са конкурентни на пазара на труда.

Отчетена беше обратнопропорционална тенденция – всяка година в българската образователна система се ангажират все повече специалисти, ресурс, включително и финансов, а няма видимо подобряване на общата картина.

Препоръката от информационния ден в Габровска област беше глобални цели като „осигуряване на равен достъп за всички жени и мъже до финансово достъпно и качествено техническо, професионално и висше образование, включително и университетско такова до 2030 г.“ да се формулират възможно по-реалистично и изпълнимо.

Информационни дни по проекта за граждански диалог за развитие се провеждат във всички областни градове. Те са във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС и ангажимента на Европейския съюз да бъде лидер в прилагането на глобалната Програма за устойчиво развитие до 2030 година.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар