Новини, Общество|15.05.2018 10:45

Тревожно: Високо ниво на обща смъртност в областта!


Броят на починалите лица през 2017 година е 2 327, а коефициентът на общата смъртност в област Габрово е 20.9‰. Спрямо предходната година броят на починалите се увеличава със 158, или със 7.3 %. Нивото на общата смъртност за областта продължава да е твърде високо.

Тези тревожни данни изнесоха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“. Смъртността сред мъжете (21.3‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20.6‰). През 2017 г. на 1 000 жени умират 964 мъже.

Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (37.5‰), отколкото в градовете (17.2‰).

Показателят за преждевременна смъртност през 2017 г. (16.5%) запазва нивото си от предходната 2016 г. В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Починалите жени, на възраст под 65 години са 10.5% от всички , а стойността на този показател при мъжете е 22.7%.

През миналата година в областта са починали 6 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 8.3‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 11.8‰, през 2005 г. – 6.4‰, а през 2016 г. – 5.5‰.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар