Работа с облигации

 

Вие не сте доволни от ниските проценти, които предлагат банковите депозити. Тяхното ниво от две години насам провокира все повече хора да търсят други начини за влагане на своите средства. Работата с ценни книжа е предпочитан метод за инвестиране на спестените пари. Ако желаете да се занимавате с тази дейност, но нямате достатъчно средства, може да ползвате бърз кредит до 4000 лв. Не разчитайте на възвращаемостта от инвестицията, за да изплатите кредита, защото можете да очаквате приходите едва след половин година. Можете да работите с акции или облигации самостоятелно или с помощта на вещо лице – дилър.

На пазара в България съществуват много повече ценни книжа, но ако сте дилетанти, по-добре се съсредоточете в тези два вида. Останалите са по-сложни и изискват известен опит и познания. Преди, обаче, да направите вашите покупки на акции или облигации, е добре да изкарате курс или да прочетете книга, свързана с тематиката. Това във всички случаи ще бъде във ваша полза и шансовете да не загубите бързо парите си ще се увеличат. Какво представляват тези два вида ценни книжа?

Облигации – дългова ценна книга, която удостоверява задължение на дадена компания да изплати на притежателя на облигацията определена сума. Със закупуването на облигация, инвеститорът става кредитор на фирмата, която я издава. Последната се задължава да върне дълга.

Как се печели от инвестирането с облигации?

Облигациите имат цена, и когато тя се повиши, може да ги продадете и да спечелите от по-високата стойност на ценната книга.

• Дисконтните облигации пък ви дават право да закупите облигация от компаниите с отстъпка в цената. След изтичането на срока компанията е длъжна да изкупи обратно облигациите на редовната им (номинална) цена. Този вид ценни книжа нямат лихвен процент, а само отстъпка в цената.
• Друг вид са купонните облигации, които имат предварително определени дати (падежни), на които се изплащат сумите. Размерът на сумата, която се изплаща, може да се променя през годините. Някои облигации не са купонни.

Какви облигации да купим?

В зависимост от емитента или дружеството, което стои зад тези ценни книжа, съществуват различни видове облигации. Някои от тях са по-желателни поради високата възвръщаемост, докато други са с много нисък риск и носят ниски приходи.

• ДЦК – държавни ценни книжа. Това са облигации, които се емитират от правителството на държавата. Те се предпочитат най-вече поради високата си сигурност. От друга страна имат много ниска доходност.
• Корпоративните облигации са по-търсени, поради по-високата си възвръщаемост. Въпреки, че тези ценни книги не са емитирани от държавните органи, те се доближават по сигурност до тях. Съчетано с по-високата си доходност, корпоративните облигации привличат много инвеститори, които търсят сигурност и по-голяма печалба.

Корпоративните облигации също се различават по между си. Според емитента те биват:

• Облигации на големите корпорации – доходът е нисък;
• Облигации на големи предприятия, но сравнително по-малки от първите;
• Ценни книжа, емитирани от неизвестни фирми, които съдържат в себе си висок риск: тук има висока доходност, но и риск от загуби.

На кредитната платформа CredX EU лесно бихте се ориентирали сред многото кредитни фирми в случай, че търсите сума, с която да стартирате.

Етикети: , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Коментарите са затворени