Свържи се с нас

Икономика

Работа с облигации

*Платена публикация*

 

Вие не сте доволни от ниските проценти, които предлагат банковите депозити. Тяхното ниво от две години насам провокира все повече хора да търсят други начини за влагане на своите средства. Работата с ценни книжа е предпочитан метод за инвестиране на спестените пари. Ако желаете да се занимавате с тази дейност, но нямате достатъчно средства, може да ползвате бърз кредит до 4000 лв. Не разчитайте на възвращаемостта от инвестицията, за да изплатите кредита, защото можете да очаквате приходите едва след половин година. Можете да работите с акции или облигации самостоятелно или с помощта на вещо лице – дилър.

На пазара в България съществуват много повече ценни книжа, но ако сте дилетанти, по-добре се съсредоточете в тези два вида. Останалите са по-сложни и изискват известен опит и познания. Преди, обаче, да направите вашите покупки на акции или облигации, е добре да изкарате курс или да прочетете книга, свързана с тематиката. Това във всички случаи ще бъде във ваша полза и шансовете да не загубите бързо парите си ще се увеличат. Какво представляват тези два вида ценни книжа?

Облигации – дългова ценна книга, която удостоверява задължение на дадена компания да изплати на притежателя на облигацията определена сума. Със закупуването на облигация, инвеститорът става кредитор на фирмата, която я издава. Последната се задължава да върне дълга.

Как се печели от инвестирането с облигации?

Облигациите имат цена, и когато тя се повиши, може да ги продадете и да спечелите от по-високата стойност на ценната книга.

• Дисконтните облигации пък ви дават право да закупите облигация от компаниите с отстъпка в цената. След изтичането на срока компанията е длъжна да изкупи обратно облигациите на редовната им (номинална) цена. Този вид ценни книжа нямат лихвен процент, а само отстъпка в цената.
• Друг вид са купонните облигации, които имат предварително определени дати (падежни), на които се изплащат сумите. Размерът на сумата, която се изплаща, може да се променя през годините. Някои облигации не са купонни.

Какви облигации да купим?

В зависимост от емитента или дружеството, което стои зад тези ценни книжа, съществуват различни видове облигации. Някои от тях са по-желателни поради високата възвръщаемост, докато други са с много нисък риск и носят ниски приходи.

• ДЦК – държавни ценни книжа. Това са облигации, които се емитират от правителството на държавата. Те се предпочитат най-вече поради високата си сигурност. От друга страна имат много ниска доходност.
• Корпоративните облигации са по-търсени, поради по-високата си възвръщаемост. Въпреки, че тези ценни книги не са емитирани от държавните органи, те се доближават по сигурност до тях. Съчетано с по-високата си доходност, корпоративните облигации привличат много инвеститори, които търсят сигурност и по-голяма печалба.

Корпоративните облигации също се различават по между си. Според емитента те биват:

• Облигации на големите корпорации – доходът е нисък;
• Облигации на големи предприятия, но сравнително по-малки от първите;
• Ценни книжа, емитирани от неизвестни фирми, които съдържат в себе си висок риск: тук има висока доходност, но и риск от загуби.

На кредитната платформа CredX EU лесно бихте се ориентирали сред многото кредитни фирми в случай, че търсите сума, с която да стартирате.

Икономика

Три фирми от Габровско на международно изложение в Германия

Пастили ООД, Вернада ЕООД и Брама ООД са сред 46-те български предприятия, които ще вземат участие на най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света ANUGA 2019, 05-09.10.2019, град Кьолн, Германия. Форумът се провежда веднъж на две години и през 2019 г. чества своята 100 годишнина.

За традициите и мащабите на изложението говорят фактите, които сочат, че през тази година за ANUGA е регистрирано участие над 7 400 изложители от над 100 държави (около 165 000 души).

снимка: sme.government.bg

Международните представители при изложителите са над 50%, а при посетителите над 90 % от 198 държави, което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора.

Изданията на ANUGA се отразяват широко в световните медии. Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки. Участието на българските компании се организира от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

НАП към студентите в чужбина: Проверихте ли здравноосигурителния си статус?

От офиса на НАП в Габрово напомнят на студентите от областта, следващи редовно обучение в чужбина, че е необходимо да представят в офиса на НАП удостоверение или служебна бележка, подпечатани с мокър печат и подписани от служебно лице от съответния университет.

Ако документът е генериран по електронен път, трябва задължително да съдържа отпечатан текст, че важи без подпис и печат. Документът, който трябва да се представи, съдържа имената на студента, периода, в който той е учил там (само за изминали семестри или години, но не и за предстоящи от обучението му) и дата на издаване.

снимка: gq-magazine.co.uk

Удостоверението или служебната бележка трябва да са преведени на български език от лицензиран преводач.

Документът се подава в салона за обслужване на клиенти на ул. „Радецка“ №11, за да се изчистят задълженията за месеците, през които студентът не е здравноосигурен в България.

Подаването на удостоверението може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Всеки може да провери здравноосигурителния си статус в офиса на НАП в Габрово в центъра на града, а така също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор за съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Информационен ден за „Развитие на информационни клъстери“ в Габрово

На 21 август, сряда, в Ритуалната зала на Община Габрово, от 10.00 до 12.00 часа ще се проведе информационен ден за бизнеса, насочен за представяне на процедура „Развитие на иновационни клъстери“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Събитието е част от информационна кампания в периода от 20 август до 11 септември само в градовете Варна, Габрово, Пловдив и София. В нашия град то се организира от Областен информационен център – Габрово и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката

снимка: Община Габрово

Целта на процедурата е да предостави подкрепа за внедряване на иновативен продукт/процес или услуга от клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Освен предприятията, научните организации и академичните организации в клъстерни организации могат да участват общини, областни администрации, висши училища и професионални гимназии!

снимка: Община Габрово, Архив

Какво е иновационен клъстър?

Иновационните клъстери представляват съвкупност от взаимосвързани организации, които допринасят за реализацията на иновации обичайно в един икономически сектор или индустрия.

Те включват голям брой взаимосвързани индустриални и/или обслужващи фирми, които имат висока степен на сътрудничество, обикновено посредством единна верига за доставки и работят при едни и същи пазарни условия.

Доброволното сдружаване на предприятия в иновативни клъстери дава възможност за прилагане на нови производствени решения и за развитие на потенциала им, което води до увеличаване на иновационната дейност, производителността, нарастване на произведената добавена стойност, достъпа до пазари, а оттам и до повишаване конкурентоспособността на фирмите участници и разширяване на експортния им капацитет.

Допълнителна информация относно процедура „Развитие на иновационни клъстери“ е публикувана на интернет страницата на Оперативната програма.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

 

Популярни новини от последната седмица