Новини, Политика|05.12.2017 10:27

Кметът Таня Христова: Габрово е „иновативното сърце“ на България!

снимка: Община Габрово

Кметът на Габрово Таня Христова и д-р инж. Десислава Колева, от отдел „Проекти и икономическо развитие“, представиха в Брюксел резултатите и изводите от проведена в Габрово конференция на тема: „Науката среща парламентите и регионите“.

Основна тема на събитието в Европейския парламент, наречено „Науката среща парламента“ бе ролята на науката в пост-фактическото общество. Дискусията бе организирана по инициатива на Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, с който Община Габрово работи по няколко международни проекта.

Участниците дебатираха как да се изградят по-тесни връзки между учени и политици от Европейския съюз. Диалогът между тях е от ключово значение за установяване и подобряване на културата на вземане на информирани политически решения.

Основните цели са да се подобри процеса на вземане на решения, основани на знанието, да се постигне по-високо ниво на разбиране на политиките на ЕС сред учените, да се насърчи разбирателството между учените и парламентаристите, което ще допринесе за запълване на празнината между изследователите и политиците.

„Науката среща парламента“ обедини високопоставени европейски и национални политици и учени. От една страна политиците оценяват възможността да подобрят научното си познание, а за учените това е ценен опит за разбиране на сложността на процесите на вземане на решения и за ефективно взаимодействие с политиците, с оглед информирането им за области от взаимен интерес.

Отделна дискусия в Комитета на регионите в Брюксел, озаглавена „Науката среща регионите“, се фокусира върху начините за увеличаване на въздействието на науката върху регионите и градовете в настоящите и бъдещите политики на ЕС.

снимка: Община Габрово

По време на конференцията кметът на Габрово Таня Христова сподели, че на база на последните социално-икономически анализи Габрово се класифицира, като „иновативното сърце“ на България.

Основните изводи, направени от представянето на резултатите от проведените сходни събития в различни европейски региони, са свързани с необходимостта от активизиране на иновационните еко-системи, посредством разпространение на познанието на всички нива.

Според участниците в събитието, важно е да се постигане по-добро сътрудничество и коопериране между териториите и регионите в ЕС, особено между съседни общини и градове. Необходимо е да се подобри взаимодействието между различните финансови инструменти и да се потърсят нови форми на публично-частни партньорства.

Засилва се ролята на градовете в този процес, което поставя въпроса за осигуряване на насочено финансиране към тях, чрез внасяне на законодателни промени. Езикът на науката трябва да стане разбираем за обществото.

Необходима е по-директна комуникация между учените и политиците, както и да се възстанови доверието на гражданите в учените и политиците. Осъзнаването на тези значими за обществото изводи ще спомогне за привличане на интелекта обратно в регионите и градовете, заключиха участниците в конференцията.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

2 коментара

  • Габрово е „Крадливото сърце“ на Булгаристан!!!
    Стараем се много!
    Гарантирано от ОПГ ГЕРП!!!!

  • На свинче звънче! Изчистете кочината, която е на 20 метра от входа на общината т.н. „ШАДРАВАНА“.
    Иначе нямам против да сте сърце, черен дроб, бял дроб и т.н,….всъщност бял дроб е малко трудно, с това селяндурско-сиромашко отопление. Забранете ги тези печки!

Напиши коментар