Новини|26.07.2017 10:12

Зелена светлина за голям и важен проект за транспорта на Габрово

снимка: Община Габрово

Стартира проектът за интегриран градски транспорт на Габрово, информира Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в администрацията на кмета.

Договорът, за 13 430 540,62 лв., по проекта за развитие на устойчив градски транспорт вече е подписан от Община Габрово. С този акт се дава зелена светлина за стартиране на същинските дейности от мащабната разработка.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ е 9 000 000 лв., а собственият принос е в размер на 4 430 540,62 лв. Срокът за изпълнение на договора е 36 месеца.

Кръстовището и площадът в района на ЖП гарата ще бъдат реконструирани. За изпълнител на строително-монтажните работи е избрано местното акционерно дружество „Димас“. Строителен надзор ще осъществява обединение „Алфа М-Рубикон“, Габрово.

Подлезите до Дома на хумора и сатирата и до Автогарата ще претърпят ремонт и модернизация. За изпълнител на дейностите е избрана софийската фирма „Кота 2001“ ООД. Строителният надзор е поверен на „Ретем“ ООД, Габрово.

снимка: Община Габрово, Архив

Предстои тръжна процедура за изпълнител на преустройството на автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб“. Авторски надзор на трите обекта ще упражнява „Циклоп 21Р“ ООД, гр. София, избрано чрез пряко договаряне по реда на Закона за обществените поръчки.

Инвестицията предвижда да бъде подобрена организацията на движение на пет от най-натоварените светлинно регулирани кръстовища в града.

Общественият транспорт ще бъде обновен с шест автобуса, с дължина 12 метра и осем автобуса по 7-8 метра, отговарящи на европейските норми за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми енергийни източници. За зареждане на електробусите ще бъдат закупени три зарядни станции.

Габровци ще могат да се възползват от удобството на съвременна информационна система, която показва с точност времето на пристигане на автобусите от градския транспорт до спирките по съответен маршрут.

Предвидени са 104 електронни информационни табла, както и бордово оборудване за приемане и предаване на данни за 57 превозни средства. Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнители за доставките, монтажа и пускане в експлоатация на заложените мерки.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

1 Коментар

  • Софийската фирма „Кота 2001“ ООД не е ли същата на която и падна тераската в реката. Същата прави и моста за никъде между НТС и Лъката. Ако не им падне моста може да им паднат подлезите. Случайно ли една и съща софийска фирма печели обществените почъчки в Габрово.

Напиши коментар