Новини|20.07.2017 8:53

Масово не изпълняват предписанията на Инспекцията по труда

снимка: Областна администрация – Габрово

Наблюдава се значителен ръст на неизпълнените предписания, дадени от Дирекция „Инспекция по труда“, както и тенденция на увеличаване на общия брой декларирани трудови злополуки, спрямо 2015 г. Това съобщиха от Областна администрация – Габрово.

снимка: Областна администрация – Габрово

Членовете на Областния съвет по условия на труд се запознаха с информация за контролната дейност на Дирекцията през второто тримесечие на 2017 г. във връзка със спазване на трудовото законодателството по отношение на здравословните и безопасни условия на труд.

Инспекторите са извършили 377 проверки, в т.ч. 300 планирани проверки. Постъпилите сигнали през изминалото тримесечие са 62, като от тях два сигнала са за проблеми, отнасящи се до осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Единият сигнал е неоснователен според проверка, а за втория са направени предписания.

Проверени са 37 строителни обекти на територията на Област Габрово. „Стремежът ни е контролът по здравословни и безопасни условия на труд да обхване всички строителни обекти, за които имаме информация – от информационни табели, по данни на РО „Държавен строителен надзор“, при огледи или от сигнали“ – коментира директорът на Дирекцията Катя Колева.

През 2017г. Дирекция със седалище в Габрово има планирани проверки по областна мярка „спазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси в предприятия от всички икономически дейности“. По тази мярка през тримесечието са извършени 72 проверки.

Наблюдава се значителен ръст на неизпълнените предписания – 14, за разлика от първото тримесечие на 2017г., когато няма установени неизпълнени предписания.

Неизпълнените предписания са основно по трудови правоотношения 13 бр. и едно неизпълнено предписание по здравословни и безопасни условия на труд – нарушение, установено на строителен обект.

За всяко неизпълнено предписание Дирекцията търси административно-наказателна отговорност, като размерът на санкцията, съгласно чл. 415, ал. 1 от Кодекса на труда е от 1500 до 10 000 лева.

снимка: Областна администрация – Габрово

От изнесената информация стана ясно още, че през второто тримесечие на 2017 г. се запазва тенденцията от предходните години на съотношението на констатираните нарушения по здравословни и безопасни условия на труд.

Най-голям процент са нарушенията по вътрешно-фирмена организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – 616 нарушения.

По време на заседанието беше представена информация и по отношение на трудовите злополуки и професионални заболявания през 2016 година. През 2016 г. в ТП на НОИ – Габрово са декларирани 72 бр. злополуки.

От тях за бЗ бр. са издадени разпореждания за приемането им за трудови, 9 бр. не се приемат за такива.

Съвместно с представители на Дирекция “Инспекция по труда” – Габрово, през 2016 г. са извършени 10 разследвания на злополуки, на основание чл.58, ал. 1 и ал.2 от КСО.

През 2016 г. има една трудова злополука, довела до трайна инвалидност, има две признати трудови злополуки, довели до смърт и четири нетравматични – довели до смърт, за които ТЕЛК се е произнесъл за липса на причинно- следствена връзка.

През периода няма получени бързи известия за сигнализиране на съмнения за професионални болести, уточняват от НОИ – Габрово, откъдето правят изводът, че се забелязва тенденция на увеличаване на общия брой декларирани трудови злополуки, спрямо 2015 г.- регистрирани 47 бр. трудови злополуки, което се дължи според тях на неспазването на безопасните условия на труд и ниската квалификация на пострадалите.

Още една интересна статистика представляват и загубените календарни дни вследствие трудови злополуки през 2016 г., които са 3300, а това е с 900 дни повече спрямо 2015 г.

„Извършени са текущи проверки на осигурители по спазване на нормативните актове по осигуряването за трудови злополуки и професионална болест, като за резултатите са съставени констативни протоколи и са дадени задължителни предписания. Целта на проверките е да се насочи вниманието на работодателите върху значимостта на безопасността и здравето при работа, както и методическа помощ и консултации по повод на декларирането на злополуките.“ – каза още директорът на ТП на НОИ – Габрово Тодор Костов по време на заседанието на Съвета.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

2 коментара

  • Не мислетя ли, че е време да се проверяват и така наречените от себе си „майстори“, които неплащайки осигуровки и данъци постоянно подбиват цените за труд. Кажете ми как може да плащаш всичко на държавата, да плащаш високи заплати, че да остава и за фирмата при условие, че отива някой си „бай майстор“ работейки на черно и на половин цена и те подбива?

  • За да си позволяваш неизпълнение на предписание, значи големината на глобата за това неизпълнение не те притеснява особено и ти излиза по-евтино, отколкото да си свършиш работата. Дали не трябва да се увеличат глобите специално за неизпълнение на предписание?

Напиши коментар