Новини, Общество|28.03.2017 15:13

Повече часове по кариерно ориентиране в училище, искат родители

снимка: ЦКО Габрово

В габровското  Основно училище „Неофит Рилски“ се проведе среща на фокус-група по проблемите на кариерното ориентиране в училище, с участие на родители и кариерни консултанти.

Срещата бе организирана от Центъра за кариерно ориентиране – област Габрово, със съдействието на директора на училището Мая Колева. Събитието се осъществява в рамките на проект на Министерството на образованието и наукат „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове.

На срещата родителите заявиха желанието си да се провеждат повече и по-разнообразни дейности с децата. Наред с обученията, интерактивните упражнения, дискусиите по тематични филми и работата в националния портал за кариерно ориентиране родителите желаят децата да посещават реални работни места и да се срещат с хора, упражняващи определени професии.

Родителите виждат полза децата да добият реална представа за упражнявания от професионалистите труд, за да могат да направят информиран избор на образование и професия.

снимка: ЦКО Габрово

Родителите приветстват дейностите по кариерно ориентиране в училище и смятат, че те трябва да се случват по-интензивно в прогимназиален етап, тъй като тогава децата имат най-голяма нужда от помощ.

Към момента Министерство на образованието и науката изпробва в 42 пилотни училища програма за кариерно ориентиране на ниво училише. Успешните практики от апробирането на програмата ще бъдат предложени за въвеждане във всички училища в страната.

Програмата обединява всички създадени до момента ресурси и добри практики, като да-ва насоки за организиране на дейностите по кариерно ориентиране в училище, така че да се осигури цялостност, системност и ефективност на усилията по кариерно ориентиране на учениците.

Повече информация за дейностите по кариерно ориентиране на ученици може да намерите в националния портал за кариерно ориентиране www.orientirane.mon.bg.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар