Култура, Новини|25.11.2016 13:51

Национален форум обсъжда бъдещето на обществените библиотеки в информационната ера

dsc07186Национален форум „Библиотеките днес“ ще бъде проведен в НДК на 29 и 30 ноември. Двудневното събитие с международно участие е първото по своя характер, на което ще бъдат представени новите възможности на библиотеките в информационното общество на XXI век. Ще бъдат обсъдени перспективите за развитие на библиотеките като центрове на местните общности и ролята им в предоставянето на достъп до информация и електронни услуги, образование, култура и учене през целия живот.

Откриването на „Библиотеките днес“ е на 29 ноември, вторник, от 14:00 ч. в зала 3 на НДК.

Участие в националния форум ще вземат 700 представители на регионалните, общински и читалищни библиотеки от цялата страна, оборудвани с компютърна техника за безплатен достъп по програмата „Глобални библиотеки“. Специални гости и участници в сесиите са представители на институциите, местните власти, академичните среди, бизнеса и неправителствени организации, които имат отношение към формирането и прилагането на политики за развитието на библиотеките, информационните технологии и съвременните услуги за гражданите. Сред чуждестранните гости е Яник Мулвад от DOKK1 в Дания, обявена за Обществена библиотека на годината в света за 2016 г.

Форумът е организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“ с подкрепата на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и е част от цялостна програма за развитие на обществените библиотеки и създаване на условия за равен достъп до информация.

Пленарните сесии на „Библиотеките днес“ са както следва:
29 ноември, зала 3, 14:00-18:30: Откриване. Библиотеките на бъдещето.
30 ноември, 09:30-11:00, паралелни сесии:
зала 7: Учене през целия живот. E-умения, неформално образование, ранно детско развитие.
зала 9: Библиотеката – център на местната общност. Роля на институциите и бизнеса. Дарителство.
зала 8: Технологиите в бъдещето на библиотеките. Достъп до информация и електронни услуги.
Заключителна сесия от 11:30.
Повече на: http://www.glbulgaria.bg/nationalforum2016

Партньори на националния форум са Американската търговска камара в България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Столична община, Фондация BCause.
Фондация „Глобални Библиотеки – България“ е приемник на програмата “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” в рамките на която обществени библиотеки в цялата страна бяха снабдени с компютърна техника за безплатно ползване. В управлението на организацията влизат Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд „13 века България”.

В националния форум  ще участват представители на РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово, НЧ „Св.Кл.Охридски“  – с.Сенник, общ.Севлиево, Народно читалище „ Пробуда 1907„ – село Ряховците, община Севлиево,НЧ „Алеко Константинов – 1898“ – с. Дамяново , общ. Севлиево; НЧ „Паисий Хилендарски 1908“ – с.Градница общ.Севлиево; НЧ „Христо Ботев-1894“ – с.Гостилица, община Дряново;Народно читалище „Развитие-1869“ – Дряново;НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – Трявна; Народно читалище „Пробуда-1924“ – гр.Плачковци,общ.Трявна; НЧ „Възраждане-1927″ – с.Петко Славейков , община Севлиево; НЧ „Сполука- 1920“, с. Душево, община Севлиево;НЧ „Светлина 1927“, с.Жълтеш,община Габрово;НЧ „Св.св.Кирил и Методий-1928“ кв. Бичкиня, Габрово;НЧ „Просвета“ – с.Новаковци, област Габрово; Градска библиотека град Севлиево НЧ „Васил Левски -1922″с.Яворец, област Габрово.

За контакти и допълнителна информация:
Спаска Тарандова: 02 931 99 17, 0892 219 360, starandova@glbulgaria.net
Ивайло Георгиев: 02 931 99 17, 0892 219 362, i.georgiev@glbulgaria.net

Напиши коментар