Новини, Общество|11.11.2016 16:51

Успешно приключи втората фаза на проекта за обучение на обучители

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

След като в началото на септември група от седем габровски специалисти, работещи в образователната и социалната сфера, бяха на работно посещение в университетския колеж ODISEE в Аалст, Белгия, където бяха обучавани на по-ефективна работа с хора с увреждания и преминаха курсове по психология, бърза помощ, фармация и долекарска помощ, днес (11 ноември) успешно приключи втората фаза на изпълнение на проекта за обучение на обучители.

Наученото в университетския колеж бе приложено и на практика от 7 до 11 ноември при работата на специалистите с потребителите на Дневния център за възрастни хора с увреждания, в квартал Бичкиня в Габрово. Резултатите бяха представени пред журналисти в Центъра, в присъствието на Почетния Консул на България в Източна Фландрия Вили Ван Импе.

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

През цялата седмица се проведоха обучителни срещи, с обмен на добри практики, в сътрудничество с белгийски доценти от университета ODISEE. Обучителната програма включи практически обучения и най-вече как да се грижат за хората с увреждания, методически процес на грижи.

Дискутирани бяха поведенчески интервенции, наблюдение на поведението на потребителите на Дневния център, супервизия на лица с тежка умствена изостаналост, здравни грижи и всичко необходимо в практиката, за да бъдат получени знания за допълнително разрешаване на въпроси, свързани с грижите на лица с умствена изостаналост.

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

В края на срещата с медиите Почетният Консул на България в Източна Фландрия Вили Ван Импе изненада габровските специалисти, участници в проекта, връчвайки им сертификати за преминатото обучение. Те бяха предадени лично от Жули Вандерлинден (Julie Vanderlinden), отговаряща за международните проекти и отношения на университетския колеж ODISEE.

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

След връчването на сертификатите потребителите на Дневния център поздравиха своите гости, подарявайки на всеки един оригинална коледна картичка, изработена от тях самите, както и не пропуснаха възможността да си направят снимка заедно.

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Проектът е финансиран от провинция Фландрия, Лаянс клуб Габрово, в партньорство с фондация „Хора в помощ на България: Аалст – Габрово“, Клуб „Приятели на Белгия“ и Сдружение „Бъдеще и закрила за деца с интелектуални затруднения“, управляващото услугата Дневен център за възрастни хора с увреждания, и белгийските партньори.

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2016 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Напиши коментар