Новини|12.10.2016 12:20

Четвърта национална среща „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”

_lan54751От 12 до 14 октомври в Етнографски музей на открито „Етър“ се провежда Четвърта национална среща „Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”.

Организатори на събитието са Министерство на културата – дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Община Габрово и ЕМО „Етър“.

Предизвикателствата, които съвременността поставя пред музейното дело в България, дават основание на организаторите да предложат възможности за представяне на дейността на музеите през призмата на „Визуалната култура и музеите” с четири подтеми:

Мястото на визуалната антропология в познанието за света, който ни заобикаля и ролята й в реализацията на музейната експозиция: история и добър опит

Аудиовизуалните материали и музейното изследване – текст (артефакт) и контекст

Визуалните материали – самостоятелна част от експозицията или спомагащи представянето на музейните артефакти

Аудиовизуалнататехника и документиране на дейността на музеите – начин на употреба

Ще бъдат показани интересни събития и факти, пречупени през призмата на времето, допринасящи за съхраняването на националната ни идентичност.

Като поздрав към участниците в Четвъртата националната среща, ще бъде представена изложбата „Багри от природата“.

В последния ден участниците ще посетят археологическия обект Средновековен град и крепост „Хоталич”.

Партньори:

Национален музей на образованието, ХГ „Христо Цокев”, Регионален исторически музей-Габрово, музей Дом на хумора и сатирата, Исторически музей-Севлиево.

 

Етикети: , , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар