Новини|02.06.2016 9:49

Продължават услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент” в Севлиево

РЧРКметът на Община Севлиево д-р Иван Иванов подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево“, финансиран по Процедура BG05M90P001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Проектното предложение допълва и надгражда изпълнените вече проекти на Община Севлиево по схемите „Помощ в дома“, „Алтернативи“ и „Нови алтернативи“ финансирани по ОПРЧР 2007 – 2013 г.

Проектът ще даде възможност да се продължи предоставянето на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ като се приложи и нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си. Услугите ще се предоставят в съществуващото Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Севлиево. За целта ще бъдат наемани лица за извършване на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент”.

Продължителността на дейностите по проекта е 19 месеца, а услугите ще бъдат предоставяни за период от 18 месеца. Финансовото подпомагане е 100% от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., като Община Севлиево кандидатства за сумата от 499 970,21 лв.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Етикети: , , , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Напиши коментар