Новини|13.05.2016 12:16

Мерки за противодействие на тероризма за еднолични търговци и юридически лица

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Община Габрово уведомява юридическите лица и едноличните търговци, упражняващи своята дейност в сгради с масово пребиваване на хора, че е необходимо да планират и да предприемат мерки за противодействие на тероризма.

Действията се налагат въз основа на Решение №1от 5 януари 2016 година на Министерски съвет на Република България във връзка с приетия Национален план за противодействие на тероризма.

Тук може да видите Решение №1от 5 януари 2016 година на Министерски съвет и Предлагани мерки за противодействие на тероризма.

Информация относно предлаганите мерки за противодействие на тероризма и Решение № 1 на Министерски съвет може да получите в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово.

Напиши коментар